Γενική Νομοθεσία

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  • Εγκύκλιος 141076/Ε3/04-11-2021 του ΥΠΑΙΘ: Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 100 και 101 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

 

ΝΟΜΟΙ

Μετάβαση στο περιεχόμενο