ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Α/Α Ονομασία Οργανικότητα
Τηλέφωνο e-mail Ταχ. Διεύθυνση Κωδικός Υπουργείου Κατηγορία Μοριοδότησης
1 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 6
2343031240 mail@dim-axioup.kil.sch.gr ΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 23 9260177 Δ
2 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 9
2343041350 mail@1dim-goumen.kil.sch.gr ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΚΟΝΟΥ 65 9260186 Δ
3 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 12
2343022444 mail@1dim-polyk.kil.sch.gr ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1 9260169 Δ
4 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 8
2343032542 mail@2dim-axioup.kil.sch.gr ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 9520881 Δ
5 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 9
2343041256 mail@2dim-goumen.kil.sch.gr ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ 30 9260187 Δ
6 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 9
2343023248 mail@2dim-polyk.kil.sch.gr ΔΑΒΑΚΗ 9 9260235 Δ
7 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 7
2343022857

23433350426

mail@3dim-polyk.kil.sch.gr ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- 9260250 Δ
8 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 6
2343061310 mail@dim-ag-petrou.kil.sch.gr ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 9260181 Ε
9 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΥ 3
2343095394 mail@dim-asprou.kil.sch.gr ΑΣΠΡΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
9260142 Δ
10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΗΣ 3
2343031561 mail@dim-gorgop.kil.sch.gr ΓΟΡΓΟΠΗ 9260183 Δ
11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ 6
2343061150 mail@dim-evrop.kil.sch.gr ΕΥΡΩΠΟΣ 9260193 Ε
12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3
2343092233 mail@dim-platan.kil.sch.gr ΠΛΑΤΑΝΙΑ 9260150 Ε
13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 2
2343092244 mail@dim-pontoir.kil.sch.gr ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑ 9260173 Ε
14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ) 2
2343071221 mail@dim-toump.kil.sch.gr ΤΟΥΜΠΑ 9260212 Ε
15 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 2
2343071221 mail@dim-eid-goumen.kil.sch.gr ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 9521700 Δ
Μετάβαση στο περιεχόμενο