Ειδική Αγωγή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΦΕΚ

  • Αριθμ. 94189/Δ3 Υ.Α. (ΦΕΚ3540/τ’Β/03-08-2021): Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85317/Δ3/ 29.05.2019 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου» (Β΄ 2171) «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
  • Αριθμ. 85317/Δ3 Υ.Α. (ΦΕΚ2171/τ’Β/07-07-20219): “Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου”

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο