ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΚΑΔΑΣ Διευθυντής Διεύθυνσης 23410-75403
ΜΑΡΙΑ ΧΙΟΝΙΔΟΥ Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ Διοικητικού
Διοικητικά θέματα, Φυσική και Οικονομική Διαχείριση Αναπληρωτών ΕΣΠΑ,  ΟΠΣΥΔ αναπληρωτών, Απογραφή αναπληρωτών, Οδοιπορικά αναπληρωτών, Αναζήτηση Ποινικών Μητρώων, Αυτεπάγγελτος Έλεγχος, Χωροταξική κατανομή, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ: -Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμός, μετεστέγαση, μετονομασία σχολικών μονάδων,  Ευρωπαϊκά προγράμματα
23410-25510 / εσωτ. 7
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΔΕΛΗΣ Διαχείριση Κεντρικού email, Πρωτόκολλο, Αρχειοθέτηση, Ταχυδρομείο 23410-25510 / εσωτ. 5
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΥΛΗΣ Πρωτόκολλο, Αρχειοθέτηση, Ταχυδρομείο 23410-25510 / εσωτ. 5
ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΝΙΔΟΥ Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Β΄ Οικονομικού
Μισθοδοσία μονίμων, Χορήγηση ΜΚ, Χορήγηση επιδομάτων, Απογραφή, Προϋπολογισμός
23410-25510 / εσωτ. 4
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Οδοιπορικά Ειδικοτήτων & Διευθυντή, Υπερωρίες ολιγοθέσιων σχολείων- αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε βουλευτικά γραφεία και διοικητικών υπαλλήλων, Ξενόγλωσσα Βιβλία, Αποζημιώσεις δικαστικών αποφάσεων, ακουστικά βαρηκοΐας ,εφάπαξ επίδομα 23410-25510 / εσωτ. 4
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΤΙΝΟΥ Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄ Προσωπικού
Γραμματέας Π.Υ.Σ.Π.Ε., Αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας, Αναγνώριση συνάφειας τίτλων σπουδών, Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, Κινητικότητα, Απογραφή, Κενά-πλεονάσματα, Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης μόνιμου  προσωπικού
23410-25510 / εσωτ.2
ΧΡΥΣΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ Αποσπάσεις-Μεταθέσεις, ΟΠΣΥΔ – eData, Αναπληρώτρια γραμματέας Π.Υ.Σ.Π.Ε., Κενά-Πλεονάσματα, Απογραφή 23410-25510 / εσωτ. 1
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ Φυσική και Οικονομική Διαχείριση Αναπληρωτών ΕΣΠΑ,  ΟΠΣΥΔ αναπληρωτών, Απογραφή αναπληρωτών, Οδοιπορικά αναπληρωτών, Αναζήτηση Ποινικών Μητρώων, Αυτεπάγγελτος Έλεγχος, Ευρωπαϊκά προγράμματα 23410-25510 / εσωτ. 7
ΑΝΝΑ ΔΕΡΒΕΝΤΛΗ Άδειες μονίμων, αναπληρωτών – Παραπομπή σε υγειονομικές επιτροπές – Συντάξεις 23410-22439
ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών – Έλεγχος Γνησιότητας – Άδειες – Γραμματεία Διευθυντή – Γραμματεία Εκπαιδευτικών θεμάτων 23410-25510 / εσωτ. 6
ΜΑΡΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Δ΄ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
Υπεύθυνη myschool, Στατιστικά, Μηχανοργάνωση Διεύθυνσης, Διαχείριση ιστοσελίδων, Υποστήριξη Τηλεκπαίδευσης και Τηλεδιασκέψεων, Ψηφιακές Υπογραφές, Μεταφορές Μαθητών
23410-27053 / 23410-25510
ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΡΙΝΗ

myschool, Στατιστικά, Μηχανοργάνωση Διεύθυνσης, Διαχείριση ιστοσελίδων, Υποστήριξη Τηλεκπαίδευσης και Τηλεδιασκέψεων, Υποστήριξη email, Ψηφιακές Υπογραφές, Μεταφορές Μαθητών
Υποστήριξη Γραμματείας Π.Υ.Σ.Π.Ε
23410-27053 / 23410-25510
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΟΖΟΣ Προϊστάμενος Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Έγκριση ωρολογίων προγραμμάτων, Θέματα εγγραφών-μετεγγραφών-φοίτησης μαθητών, Εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων, Θέματα λειτουργίας ολοήμερων σχολείων, Θέματα ειδικής αγωγής, Εφαρμογή ενισχυτικής διδασκαλίας και Τάξεων υποδοχής
23410-25510
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ Γραμματεία Διευθυντή – Γραμματεία Εκπαιδευτικών Θεμάτων – Σχολικά Γεύματα
23410-25510 / εσωτ. 3
ΕΛΠΙΣ ΜΟΥΜΤΣΙΔΟΥ Υπεύθυνος Κολύμβησης

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο