Σχολικές Δραστηριότητες

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής
Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος 2023-2024».

Για τη διευκόλυνσή σας λόγω του περιορισμένου  χρονοδιαγράμματος μπορείτε να δηλώσετε τα προγράμματά σας στην  παρακάτω φόρμα :

ακολούθως μπορεί να γίνει η οριστική τους υποβολή  (με το υπόδειγμα διαβιβαστικού που επισυνάπτεται και έχει τη θέση του αντίγραφου πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων), των  «Σχεδίων Υποβολής Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων»

(έως και την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 . Παρακαλώ να είστε συνεπείς με την ημερομηνία.)

Συνοδευτικά αποστέλλουμε τη φόρμα σχεδιασμού και υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων την οποία πρέπει να αποστείλετε στη Διεύθυνσή  μας (υπ’οψη τμ.Εκπαιδευτικών Θεμάτων)  μας  μέχρι και την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου .

Στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις.

Για πληροφορίες απευθύνεστε στην κ.Ελπίδα Μουμτσίδου   Τηλ επικοινωνίας: 23410 22439

Διαβιβαστικό_Προγραμμάτων Σχ.Δραστηριοτήτων_2023-24

Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Υλοποίησης ΠΣΔ 2023-2024Διαβιβαστικό_Προγραμμάτων Σχ.Δραστηριοτήτων_2023-24

ΦΟΡΜΑ_ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – 2023-24

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο