ΕΝΤΥΠΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Έντυπα Αιτήσεων Μετάθεσης – Τοποθέτησης

Έντυπα αποσπάσεων

Έντυπα Εφάπαξ Αποζημίωσης λόγω μετάθεσης από Μη Προβληματική σε Προβληματική Περιοχή

  1. Αίτηση Εφάπαξ Αποζημίωσης
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Εφάπαξ Αποζημίωσης
  3. ΔΙΔΑΔ

Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών – Λύση Υπαλληλικής Σχέσης λόγω συνταξιοδότησης

  1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Συνταξιοδότηση 2021
  2. Αίτηση Παραίτησης για Σύνταξη 2021
  3. Αίτηση για απονομή από το ΓΛΚ
  4. Υπεύθυνη δήλωση συνταξιούχου
  5. Αίτηση Παραίτησης λόγω θανάτου

Έντυπα Οικονομικού

Υπεύθυνη Δήλωση Σχολικού Έτους 2023-2024

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο