Ορισμός αποδεκτών αναφορών και μελών ομάδων δράσης

►  Οι Διευθυντές/ντριες-Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων να ορίσουν μέχρι και τις 13/03/2024 υπεύθυνους για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού του άρθρου 7* του  νόμου  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5029 ΦΕΚ Α 55/10.3.2023, με πράξη στο βιβλίο πράξεων του Δ/ντή-Προϊστ/νου.

*(Αποδέκτες υπεύθυνοι υποδοχείς σε επίπεδο σχολικής μονάδας των αναφορών για περιστατικά εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας που υποβάλλονται ψηφιακά είναι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας και ένας (1) εκπαιδευτικός που ορίζεται από εκείνον για τον σκοπό αυτόν.)

►Ειδική Εφαρμογή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δικτύου https://stop–bullying.gov.gr/admin

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5029_Σχετικά άρθρα

FEK-2023-Tefxos A-00055-07_03_2024

ΕΞΕ – 24073 – 2024 – Ορισμός αποδεκτών αναφορών και μελών ομάδων δράσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο