Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών για Συνταξιοδότηση 2024

Για το (τρέχον) σχολικό έτος 2023-2024 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. κατά περίπτωση, ανάλογα με την οργανική θέση, από την Πέμπτη 1-2-2024 έως και τη Δευτέρα 12-2-2024, και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των αιτούντων στις 31-8-2024

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 2024

5420_ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΧ. ΈΤΟΥΣ 2023-2024_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ_ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33

Νέα Αίτηση Συνταξιοδότησης

Αίτηση-Παραίτησης-για-Συνταξη-2024

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2023-2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο